Liên hệ trực tiếp:

Trường tiểu học Số 1 Thủy Liễu

Hòa An, Thủy Liễu, Gò Quao, Kiên Giang
0963484148
nghiemnmt@edu.viettel.vn